fbpx
LGS

6. Sınıf Matematik Kitap Önerileri

5. sınıfta ortaokula giriş yapan öğrencilerin derslerdeki temellerini sağlamlaştırabilmeleri ve LGS’ye tam anlamıyla hazırlanabilmeleri için 6. sınıfta düzenli ve verimli çalışabilmeleri çok önemli. Öğrencilerin çalışırken en çok zorladıkları derslerin başında da matematik geliyor.

Peki 6. sınıfta hangi matematik soru bankaları kullanılmalı? Soru bankası seçerken hangi özelliklere dikkat edilmeli? Aşağıda sizlere en iyi 6. sınıf matematik kitap önerileri – soru bankası tavsiyeleri (kaynak önerileri) niteliğinde bir liste hazırladım.

En İyi 6. Sınıf Matematik Kaynak Kitap Önerileri

6. sınıfa giden öğrenciler için bana göre “en iyi soru bankaları” diyebileceğim bu listedeki kaynakları değerlendirirken yardımcı kitapların düzeyi, LGS sınavına uygunluğu, beceri temelli yeni nesil soru içerip içermemesi gibi başlıca özellikleri göz önünde bulundurdum. Kolay, orta ve zor seviye 6.sınıf matematik soru bankası önerilerini sizler için derledim.

Mozaik Yayınları 6. Sınıf İntro Matematik Defter Kitap

Kitap hazırlanırken bilgiyi öğrenme, öğrendiğini kavrama ve kavradığını uygulama işleyişinin merkeze alındığı bir yaklaşım izlenmiş. Kitapta öncelikle konuyla ilgili özet niteliğinde bilgiler verilmiş, sonrasında da bu bilgilerin direkt kullanımını sağlayan etkinlikler koyulmuş. Etkinliklerden sonra etkinliklerden daha detaylı olan alıştırma kısımları verilmiş. Etkinlik ve alıştırma bölümleri ile öğrencilerin konuyu akılda tutmalarını kolaylaştırmak amaçlanmış.

Etkinlik ve alıştırma kısımlarından sonra kazanım testi ve konu kavrama testi geliyor. Ardından “Yazılıya hazırlık” bölümü ile öğrencilere iki dönemdeki dört yazılıya hazırlık yapma fırsatı tanınıyor. Son olarak ünite değerlendirme testi ile ilgili ünitenin LGS ile soru sayısı aynı olacak şekilde değerlendirmesi yapılıyor. Saydığım bu özellikleri sayesinde 6. sınıf matematik kitap önerisi listemde en ön sıraya mozaik yayınlarını eklemek istedim.

Düzey: Kolay-Orta

Hedef: Konuyu öğretme ve pekiştirme

İşleyen Zeka Yayınları Yörünge Matematik 6. Sınıf Soru Bankası

Kitapta testlerin ilk sayfasında yer alan “Notlarım” bölümü soruların kolay çözülebilmesini sağlayan püf noktaları içeriyor. Notlarım bölümünden sonra gelen, tam hücreleme sistemi ile hazırlanan, nitelikli ve özgün sorulardan oluşan “Testler” bilgilerin pekiştirilmesini ve kalıcı öğrenmenin artırılmasını sağlıyor. Her testte yer alan QR kod ve mobil test ile öğrenciler çözemedikleri soruların video çözümüne ulaşabiliyor. Testlerin hemen ardından gelen “Uygulama” bölümleri ile öğrencilerin konuyu tam olarak kavraması sağlanıyor. Ünite sonlarında yer alan “Ünite Değerlendirme Testleri” sayesinde öğrenciler, kazanımları birleştirerek yorumlamayı ve bilgiyi kullanmayı öğreniyorlar.

Kitabın sonunda yer alan branş denemesi görevi gören “Denemeler” tarama niteliğinde hazırlanmış olup bir önceki denemenin konularını içeriyor. Böylece öğrenciler sene boyunca işlenmiş olan konuların değerlendirmesini yaparak matematikte hangi seviyede olduklarını rahatlıkla görebiliyorlar. Sonuç olarak bu kitap, 6. sınıf matematik kitap önerileri listemize girmeye hak kazanıyor diyebiliriz.

Düzey: Kolay- Orta

Hedef: Temel atma ve konu pekiştirme

Son Viraj Yayınları Drift Serisi 6. Sınıf Matematik Fasikülleri

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırlanmış özet konu anlatım, uygulama, kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturulmuş “Drift Serisi” öğrencileri bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan bu testler sayesinde öğrencilerin başarı basamaklarını kolaylıkla aşmaları hedefleniyor.

Kitap 9 bölümden oluşuyor:

Bilgi Hazinem” bölümünde ilgili kazanımın konu özeti verildikten sonra yalnızca anlatılan konuyu içeren “Uygulama” bölümü ile konunun kavranması sağlanıyor. Ardından gelen “Kavrama Testi” ile anlatılan konunun pekiştirilmesi sağlanıyor. Zorluk düzeyi kavrama testlerinden daha yüksek olan “Analiz Sentez” testinde kazanımla ilgili mantık muhakeme soruları yer alıyor. Her ünitenin sonunda yer alan “Ünite Değerlendirme Testi/Analizi” ile öğrenciler tüm ünitedeki kazanımları görerek eksiklerini belirleyebiliyorlar. ”Fasikül Tarama Testi” ile fasikülde yer alan tüm ünitelerin değerlendirilmesinin yapılması sağlanıyor. Kitapta bulunan “Kazanım Değerlendirme Sınavı” fasikülün bitirildiği tarihe kadar olan konulardan bir deneme sınavı yapılmasını sağlıyor.

Kitap, öğrencileri sadece LGS’ye hazırlamakla kalmıyor. İçerisindeki PISA/TIMSS sayfalarında bu sınavlarda çıkan sorulara benzer sorular yer alıyor. Ayrıca okulda uygulanacak yazılı sınavlarla aynı konuları kapsayan “Yazılı Sınavları” sayesinde öğrencilerin okuldaki sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanıyor. Sınava girmeden önce çözmeniz gereken kitaplardan biri.

Düzey: Kolay-Orta

Hedef: Temel atma ve konu pekiştirme

Son Viraj Yayınları 6. Sınıf Off-Road Serisi Zoru Sevenlere Soru Bankası

Son Viraj Yayınları öğrencilerin LGS’de en iyi dereceyi elde etmesi için bu kitabı hazırlamış. Kitapta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinden sorular yer alıyor. Her dersin ayrı bir fasikülü var ve bu fasiküller ünite sonu değerlendirme formatında testler içeriyor. Bu sayede ünitelerin her bir kazanımına yer verilmiş. Soruların tamamı MEB’in yayınladığı örnek sorulara ve LGS sorularına göre hazırlanmış.

Kitapta sayısal yetenek soruları, muhakeme – akıl yürütme ile çözülebilecek sorular, grafik – tablo okuma gerektiren ve görsel yorumlama yaptırtan sorular yer alıyor. Ayrıca PISA/TIMSS sınavlarıyla uyumlu ve bu sınavlarda çıkan sorular örnek alınarak oluşturulmuş sorular da var.

Düzey: Zor

Hedef: LGS ve sınıf düzeyinde yüksek başarıyı hedefleyen öğrencileri kaliteli yeni nesil sorularla buluşturmak

Fi Yayınları 6. Sınıf Fimatematik Full  Soru Bankası

Kitapta sırası ile konu özetleri, etkinlikler, konu testleri, yeni nesile geçiş soruları ve full yeni nesil sorular yer alıyor. Konu özetleri ile konu öğrencilere hatırlatıldıktan sonra etkinlikler ile hem konu pekiştiriliyor hem de öğrencilerin okuldaki yazılılarına hazırlanmaları sağlanıyor. Sonrasında konu testleri geliyor, öğrenciler testlerde ne tip soruların sorulduğuna bu testler ile aşina olduktan sonra “yeni nesile geçiş soruları” ile yeni nesil sorulardan önce bir ısınma yapılmış oluyor. Böylece öğrenciler direkt yeni nesil sorulara geçmedikleri için bocalama yaşamıyorlar. “Yeni nesile geçiş soruları” bittikten sonra “full yeni nesil sorular” çözülerek LGS için yeni nesil soru çözme temeli atılmış oluyor ve konuyla ilgili gelebilecek yeni nesil sorulara etraflıca hazırlanılmış oluyor.

Bu kitap, yeni nesil soru çözmenin mantığını öğreten ve direkt yeni nesil sorulara geçmeyen, yeni nesil sorulardan önce kolay sorularla pratik yaptırarak aşama aşama yeni nesil sorulara geçen bir kitap olduğu için yeni nesil soru çözerken zorlanan öğrencilerin bu kitabı mutlaka çözmeleri gerektiğini düşünüyorum. “6. sınıf matematik soru bankası tavsiyesi” yazımda bu sebeple yer veriyorum.

Düzey: Kolay-Orta-Zor kademeli

Hedef: Öğrencilerdeki yeni nesil soru çözme becerisini geliştirmek

BES Yayınları Ulti Serisi 6. Sınıf Matematik Soru Bankası

Kitap; ortaokul öğrencilerinin LGS’ye hazırlanırken temel oluşturabilmeleri ve yeni nesil sorulara alışabilmeleri için çözülebilir yeni nesil sorular, mantık- muhakeme soruları, görsel okuma soruları, grafik ve tablo yorumlama soruları içerecek şekilde çok geniş bir soru yelpazesiyle oluşturulmuş. Ayrıca kitapta PISA/TIMSS tarzı sorulara da yer verilmiş.

Kitaptaki testlerde hücreleme metodu kullanılmış. Testler mavi ve mor olmak üzere iki renk olarak gruplandırılmış. Öğrenciler mavi kazanım testleri ile konuyla ilgili ayrıntıları pekiştirdikten sonra mor ulti testleri ile mavi testlerdeki sorulara göre daha zor ve yeni nesil sorular çözerek konuyu tamamen oturtuyorlar.

Düzey: Orta

Hedef: Konuyu pekiştirme ve geliştirme

Mozaik Yayınları 6. Sınıf Matematik Soru Bankası

Kitapta Kazanım Testleri ve Konu Değerlendirme Sınavları yer alıyor. Kazanım Testleri, Milli Eğitim Bakanlığı programında yer alan kazanımların tamamını karşılayan, farklı çeşitlilikle ve yeteri kadar soru içeren bölüm. Bu bölümde her bir kazanımı temel düzeyden üst düzeye doğru hiyerarşik biçimde kavratmak; deney ve günlük hayatı bütünleştiren sorularla öğrencilerin konuyu tamamen özümsemesini sağlamak amaçlanıyor. KDS (Konu Değerlendirme Sınavı) ise kazanım testlerinde özümsediğiniz kavram ve kazanımların iç içe geçtiği, birlikte analiz edildiği bölüm. Bu bölümde; birden fazla kazanımın üst düzeyde daha bütüncül bir anlayışla harmanlandığı, LGS ve MEB örnek sorularıyla birebir uyumlu hâle getirildiği sorular bulunuyor. Bu bölümde öğrencilerin tüm kazanımları eksiksiz ve bir bütün olarak pekiştirmesi amaçlanıyor.

Düzey: Zor

Hedef: LGS ve sınıf düzeyinde yüksek başarıyı hedefleyen öğrencileri kaliteli yeni nesil sorularla buluşturmak

Sizlere 6.sınıf matematik soru bankası olarak önerebileceğim kaynaklar bunlardı. Bahsettiğim tüm kitaplardaki soruların video çözümleri mevcut. Kitaplardaki karekodları okutarak ya da “Dijitalim” uygulamasını indirerek çözemediğiniz soruların çözümlerine ulaşabilirsiniz.

Bu yazıda neleri inceledim?

Bu yazıda 6. sınıf matematik soru bankası önerilerine yer verdim. Kitaplar hakkında daha net bir şekilde fikir sahibi olabilmeniz için her kitabın değerlendirmesinin altına kitabın düzeyini ve hangi hedefe yönelik olarak oluşturulduğunu da ekledim. Umarım faydalı olmuştur. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, hoşça kalın!

unirotam

https://www.unirotam.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu